מר גיא שמש

 • טלפון: 972-9-7661566 ext. 104
 • פקס: 972-9-7666974
 • סלולרי: 972-528-731155
 • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גברת לאה שגי

 • טלפון: 972-9-7661566 ext. 107
 • פקס: 972-9-7666974
 • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מר אבי יהב

שיווק
 • טלפון: 972-9-7661566
 • פקס: 972-9-7666974
 • סלולרי: 972-561-7564076
 • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גברת יוקי דונג

מנהלת כללית - צוק סין
 • טלפון: 86 592 2397505
 • פקס: 86 592 5182763
 • סלולרי: 86 159 5922 1530
 • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מר הנק הי

מכירות
 • טלפון: 86 592 2397505
 • פקס: 86 592 5182763
 • סלולרי: 86 180 6092 9981
 • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גברת מוניקה לין

מנהל משרד - צוק סין
 • טלפון: 86 592 2397505
 • פקס: 86 592 5182763
 • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Israel Office Map

China Office Map